PRIVACY & DISCLAIMER

Wij voelen ons verantwoordelijk en hebben daarom de hieronder beschreven disclaimer voor jou opgesteld.

PRIVACY & DISCLAIMER

Wij voelen ons verantwoordelijk en hebben daarom de hieronder beschreven disclaimer voor jou opgesteld.

Privacy en persoonlijke gegevens.
Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe en waarom we dit doen én met wie deze gegevens worden gedeeld.

Wie zijn wij?
DealerServices.eu is een onafhankelijk assurantiekantoor. Wij zijn niet gebonden aan bepaalde verzekeraars. We bemiddelen in particuliere en zakelijke schadeverzekeringen. Hiertoe hebben we een aanstelling bij verzekeringsmaatschappijen en serviceproviders. DealerServices.eu is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
Als u een verzekering bij ons aanvraagt, verzamelen en verwerken we de volgende persoonlijke gegevens van u:

  • Naam, adres en woonplaats.
  • Geslacht, geboortedatum en leeftijd van de verzekerde personen.
  • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en uw adresgegevens).
  • Betalingsgegevens (bankrekeningnummer, etc.).
  • Dekkingsgegevens van afgesloten polissen.
  • Bij bepaalde verzekeringen: locatiegegevens, kenteken, reisgegevens, nationaliteit, identiteitsbewijs, rijbewijs, beroep en gezinssamenstelling.
  • Gegevens over uw schadeverleden over de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum van het verzekerings-contract.
  • Gegevens over uw strafrechtelijk verleden en ontzegging van de rijbevoegdheid over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.

Hoe verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens?
Hieronder leest u voor welke doelen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Ook leggen we uit of we hiervoor wel of geen toestemming van u nodig hebben. Doelen Uw toestemming nodig? Om de premie te berekenen en de hoogte van de korting op de premie te bepalen aan de hand van uw profiel. Ja, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor totstandkoming of uitvoering van de verzekeringsovereenkomst Voor het aanvragen van uw verzekeringsovereenkomst, het beheren van hieruit voortkomende verzekeringen en om u snel en juist te kunnen informeren. Nee, voor onze eigen financiële administratie en de serviceproviders en/of verzekeringsmaatschappijen waar wij verzekeringscontracten voor u hebben afgesloten. nee Voor marketingactiviteiten, bijvoorbeeld om u te informeren over producten en diensten die mogelijk interessant zijn. Wij kunnen dit doen via e-mail, post, telefoon, website en apps. Als u deze vorm van communicatie niet prettig vindt, kunt u bezwaar indienen of uw toestemming intrekken (zie punt 9). Ja, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking. (Art. 8 sub f WBP) voor profilering. Dit is het verzamelen, analyseren en combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel. Dit heeft als doel onze communicatie en ons productaanbod aan te sluiten op uw persoonlijke voorkeuren. Ja, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking. Daarnaast brengen we met profielen mogelijke (bedrijfs)risico’s in kaart. (Art. 8 sub f WBP) Om fraude, witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast om de veiligheid en integriteit van de financiële branche, onze organisatie, medewerkers en cliënten te beschermen. nee Om te voldoen aan verplichtingen volgens de wet. nee Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om te kunnen adviseren en bemiddelen in verzekeringsproducten en onze diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren. Als u uw persoonlijke gegevens niet met ons wilt delen, kunnen wij u geen verzekering aanbieden die aansluit bij uw specifieke wensen.